خط تولید یکتا باتری سپاهان

کارخانه یکتا باتری سپاهان با خط تولید بروز و قوی با جدیدترین تکنولوژی به تولید انواع باتری مشغول است. تولید باتری های صنعتی و موتوری دارای مراحل زیادی است که این مراحل که هر کدام از مراحل در واحدهای جداگانه انجام می شود. در ادامه این مقاله به معرفی واحدهای مختلف خط تولید باتری های کارخانه یکتا باتری و معرفی دستگاه های کارخانه می پردازیم.

دستگاه ریخته گری شبکه

در این بخش شمش سرب با آلیاژ کلسیم ابتدا در کوره تبدیل به مذاب شده و سپس توسط واحدهای مخصوص تبدیل به شبکه های سربی می شود.

دستگاه پاکت زنی

بطور اتوماتیک رول سبراتور توسط قیچی مخصوص و در اندازه های معین قطعه قطعه می شود و به وسیله چرخنده های نزدیک دوخته شده و تبدیل به کیسه می شود و دستگاه همزمان یک پلیت مثبت را داخل کیسه ی تولید شده قرار می دهد. بطور اتوماتیک در این بخش به روی هر صفحه پاکت شده ی مثبت یک صفحه ی منفی قرار می گیرند. بطور اتوماتیک بسته به تیپ باتری جفت های تولید شده در یک دسته یا گروه قرار می گیرند. اپراتور، گروه های تولید شده را بصورت شش تایی بسته بندی می کند.

دستگاه ریخته گری روی پرچم ها

اپراتور گروه های تولید شده در ماشین بسته بندی را مطابق دستور العمل در سبدهای دستگاه بارگیری می کند. مطابق دستورالعمل در سبدهای دستگاه بارگیری می کند.

تنطیم و کلاس زنی

در این بخش پلیت های مثب و منفی ابتدا تنظیم، سپس با فرچه ای مخصوص آغشته به روغن تولید می شود. در این بخش پلیت های مثبت و منفی با روش ریخته گری با هم متصل می شوند.

باربرداری

این بخش گروه های ریخته گری شده توسط اپراتور در جعبه ی پلاستیکی قرار می گیرد.

ایستگاه کنترل و اصلاح

در این بخش یکی از ماهرترین اپراتورها، محصولات ایستگاه قبلی را کنترل و محصولات معدوم را جداسازی می کند.

دستگاه تست ولتاژ

این دستگاه بصورت اتوماتیک، اتصال کوتاه بین صفحات مثبت و منفی با ولتاژ 2800V تست می کند.

دستگاه جوش بین سلولی

در این دستگاه با روش نقطه ی جوش سلول های مجاور به یکدیگر متصل می شوند. دستگاه تست جوش بین سلولی با توجه به اهمیت تست جوش بین سلولی، در این بخش نقطه جوش های ایجاد شده بصورت الکترونیکی تست می شوند. تا از کیفیت نقطه جوش ها اطمینان کامل شود.

دستگاه پمپ حرارتی

در این بخش، در و جعبه ی باتری به وسیله حرارت و فشار، روی هم پلمپ می شوند.

دستگاه جوش قطب

در این دستگاه، ترمینال های باتری به وسیله حرارت، جوش کاری می شوند.

دستگاه تست هوا

در این دستگاه با فشار باد، پلمپ جعبه و درب باتری تست می شوند. زیرا کاور نباید نشتی داشته باشد.

دستگاه حک شماره سریال

اطلاعات لازم بوسیله لیزر روی کار حک می شود.

بخش شارژ

در این بخش ابتدا به وسیله الکترولیت رقیق شده، باتری ها پر می شود. طولانی بخش تست باتری بخش شارژ می باشد.

ماشین تست نشتی درب دوم

این ماشین جهت اطمینان از اتصال درب دوم به درب اول با فشار باد انجام می شود.

ماشین شست و شوی اول

در این بخش درب باتری شسته می شود.

ماشین پلمپ درب دوم

در این ماشین منافذ ورودی الکترولیت با درب دوم بصورت یکپارچه آب بندی می شود.

ماشین شست و شوی دوم

در این ماشین بدنه و کاور باتری بطور کامل شسته و خشک می شود.

ماشین چاپ لیبل

در این بخش بوسیله ی لیزر، لیبل های بدنه و درب باتری حک می شود.

بسته بندی

بخش بسته بندی، صدور ضمانتنامه و پالت چینی ایستگاه پایانی تولید باتری است.