مزایای باتری های اتمی

یکی از مزایای مهم و پر سود این نوع باتری ها این است که نیاز به سرویس کردن ندارند. به گونه ای که به باتری های بدون نیاز به نگهداری و سرویس معروف هستند. و می توان بدون دغدغه از آن ها استفاده کرد.

دومین مزایای باتری های اتمی این است که عمر مفید بیشتری دارد. زیرا که باتری های اتمی تخلیه نمی شوند و آب از آن ها خارج نمی شود.

یکی دیگر از مزایای جذاب این نوع باتری ها این است که اگر خودروی شما طی چند روز متوالی استارت نخورد، باتری شارژ خود را از دست نمی دهد. تحقیقات بر روی این نوع باتری ها نشان می دهد که اگر در طی یک ماه باتری بدون فعالیت بماند، فقط 2% از انرژی خود را از دست می دهد. برای همین شخصی که باتری اتمی برای خودروی خود خریداری می کند می تواند بیشتر از سایر باتری ها روی باتری ماشین خود حساب کند.

با وجود تمامی مزایای قابل توجهی که باتری های اتمی دارند، این نوع باتری ها معایبی نیز دارند: قیمت باتری های اتمی نسبت به باتری های اسیدی بالاتر است. اما با در نظر گرفتن مزایای گفته شده برای باتری های اتمی، این نوع باتری کاملا به صرفه است.

همانظور که گفته شد ساختار این باتری بیشتر در هوای گرم جواب می دهد. پس باید توجه داشت که باتری های اتمی در هوای سرد به خوبی شارژ نمی شوند. پس باید در هوای سرد آن ها را پوشاند تا آسیب کمتری ببینند.